Termeni si conditii

Folosirea site-ului www.b2bexpert.ro implica acceptarea termenilor si conditiilor ce urmeaza a fi prezentate. Acestea pot fi modificate fara o notificare prealabila din partea B2B Expert Mobile Conection.

Elemente definitorii
 • VANZATORUL este B2B Expert Mobile Conection SRL, cu sediul in Str. Papazoglu Dumitru nr. 74-76, corp C, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub numarul J40/13129/2008, cod fiscal RO24265552, numit in continuare B2B Expert.
 • CUMPARATORUL este orice persoana juridica cu un sediu declarat in Romania.
 • PRODUSE SI SERVICII reprezinta orice produs sau serviciu descris pe site-ul www.b2bexpert.ro si oferit spre vanzare. Produsele comercializate de B2B Expert sunt noi, impachetate in ambalajul original al producatorului si insotite de Certificatul de Garantie emis de catre Producator.
 • COMANDA reprezinta lansarea unui Ordin de Comanda ferm (PO – Purchase Order). Informatii detaliate despre Ordinul de Comanda sunt prezentate pe pagina speciala “Cum comand”.
 • CONTRACTUL reprezinta documentul scris, semnat si stampilat atat de Vanzator, cat si de Cumparator, in conditiile agreate intre parti.
 • PLATA se efectueaza conform conditiilor specificate in Contract sau in Ordinul de Comanda.
 • LIVRAREA se efectueaza conform conditiilor specificate in Contract sau in Ordinul de Comanda.
 • TRANSFERUL PROPRIETATII asupra produselor va fi efectuat in momentul in care cumparatorul face plata produselor achizitionate si in prezenta documentelor ce insotesc marfa.
 • GARANTIA LEGALA si COMERCIALA se acorda conform Legii nr. 449/2003privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, consolidate in data de 10 februarie 2016, prin republicarea in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 06 mai 2008,, şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 174/2008; OUG 34/2014. Informatii detaliate despre Garantie sunt prezentate pe pagina speciala “Garantie”.
 • INFORMATIILE CONFIDENTIALE se refera la toate datele confidentiale impartasite in contextul derularii Contractului. Aceste informatii trebuie pastrate confidentiale atat in timpul executarii contractului, cat si pentru o perioada de 5 ani dupa data expirarii contractului.

Vanzatorul si Cumparatorul vor lua toate masurile tehnice si organizatorice pentru minimizarea riscului de scurgere de date confidentiale, asigurandu-se ca toate datele confidentiale vor fi accesate doar de persoanele cu atributii in executarea Contractului.

In cazul in care Cumparatorul este obligat prin lege sa divulge date confidentiale ale B2B Expert catre diferite autoritati ale statului, Cumparatorul se obliga sa informeze in scris B2B Expert, in termen de 24 de ore, asupra datelor divulgate si conditiilor in care a avut loc transferul de date.

 • LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

 Contractul este supus legii romane in vigoare. 

Litigiile de orice fel, decurgand din exectarea contractelor de furnizare produse sau servicii, ori in legatura cu acestea, in cazurile in care acestea nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 • FORTA MAJORA

 Suspendarea efectelor unui contract de furnizare marfa sau servicii poate interveni prin aparitia unui caz de forta majora care pune partile sau numai una dintre ele intr-o imposibilitate temporara de a-si executa obligatiile.

Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si / sau imprejurarile aflate in afara controlului partii care o invoca, absolut inevitabile si imprevizibile, care au aparut dupa data incheierii unui contract si care impiedica sau intarzie, total sau partial, indeplinirea obligatiilor contractuale ( acte guvernamentale, catastrofe, razboaie etc. )

Cazul de forta majora trebuie certificat de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Partea care invoca forta majora va remite celeilalte parti dovezile emise de autoritatea competenta in cel mult trei zile de la producerea evenimentului.

Situatia de forta majora nu va exonera partile de obligatiile de plata asumate pana la data aparitiei fortei majore.

Exonerarea de raspundere este valabila numai pentru durata existentei cazului de forta majora

 • INFORMATII PRIVIND DEEE

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate selectiv.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protectia mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deseurilor, in temeiul dispozitiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, clientii vor avea in vedere urmatoarele:
- clientii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a colecta selectiv aceste DEEE;
- colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispozitia producatorilor de catre Autoritatile administratiei publice locale care au obligatia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodariile particulare si de a pune la dispozitia producatorilor spatiile necesare pentru infiintarea punctelor de colectare a DEEE;
- clientii pot preda DEEE in mod gratuit la punctele de colectare specificate in momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie
Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X.

loader
Se încarcă